Trädfällning & trädvård sedan 1990

 

Trädspecialisterna är ett Kungsbackabaserat företag och vi arbetar över hela Västra götaland och Halland.

Trädspecialisterna tar alla uppdrag mycket seriöst och strävar efter hög kvalitet och säkerhet.

Trädfällning, trädvård, stubbfräsning, bortforsling mm.

Har ni frågor? Ställ en fråga via mail:

info@tradspecialisterna.se

eller varför inte ring oss på:

0705-570 580

så kontaktar vi dig via telefon så snart som möjligt.

Proffs på träd

Pris

Vi ger alltid ett fast pris på det arbete som ska utföras.

 

Start

Vår ambition är att i god tid meddela planerad startdag. Om en förskjutning pga av oförutsedda händelser blir nödvändig meddelar vi alltid ny planerad startdag.

Försäkring

Vi är helförsäkrade hos Länsförsäkringar. Försäkringen gäller såväl person som egendom.

 

Städning

Vi grovstädar alltid efter oss. Grovstädning inkluderar inte bortstädning av löv, barr, kottar och sågspån.

 

Kompetens

Vi är professionella trädfällare och arborister. Vi använder klätterutrustning, maskiner och skyddskläder av marknadsledande märken.

 

Helt nöjd

Våra kunder ska alltid vara belåtna med det arbete vi utfört. Vi jobbar tills kunden är helt nöjd.

 

Tjänster

TRÄDBESIKTNING

Ett träd med en sprucken stam eller liknande utgör inte samma fara i en skog som den gör i ett tätbebyggt område.

Vi erbjuder markägare en kvalificerad besiktning av ers träd. Den mest använda metoden vid inspektion av träd är Visual Tree Assessment, VTA. Inspektionen överväger den omgivande miljön, trädets växtplats, platsens historia.

TRÄDFÄLLNING

Innan fällning gör vi alltid en grundlig bedömning av trädets lutning och hälsa samt av rådande vindförhållanden. Därefter bestämmer vi hur vi ska fälla trädet.

Om möjligt fäller vi trädet helt. Men om trädet till exempel lutar fel eller om utrymmet runt omkring är väldigt begränsat, så utför vi bit-för-bit nedtagning.

BESKÄRNING AV TRÄD

Borttagning av döda, svaga eller korsande grenar.

Borttagning eller reducering av grenverk som är i konflikt med exempelvis telefonkablar, granntomter eller gatlyktor.

Förbättring av trädets struktur.

Uppbyggnadsbeskärning av unga träd för att förbättra deras utveckling.

STUBBFRÄSNING

Att ta bort stubbar med spade och muskelkraft är svårt. Vi fräser bort stubbar maskinellt till cirka femton centimeter under marknivå. Det enda som blir kvar av stubben blir högen av frässpån (flisspån).

BORTFORSLING

Vi forslar bort fällda träd och grenar om kunden så önskar.  Vi flisar upp fällda träd och grenar med vår moderna flismaskin på plats hos kunden. Materialet förädlas till naturbränsle.

HÖGSTUBBE

När ett träd ska fällas skapas möjligheten att efterlämna en högstubbe. Dessa utgör viktiga livs- och utvecklingsmiljöer för både svampar och insekter, varav många är sällsynta.

VI PLOCKAR NER KATTER OCH DRÖNARE FRÅN TRÄD

Har er katt klättrat upp i ett träd och kan inte komma ner? Eller har er drönare fastnat? Ring oss så hjälper vi till. Vi är inte bara goda trädklättrare, alla på Trädspecialisterna är också vana vid husdjur.

Vad behöver du hjälp med?

Låt oss erbjuda ett kostnadsfritt prisförslag.

Skicka din förfrågan via email

info@tradspecialisterna.se

eller ring 0705-570 580 

så kontaktar vi dig via telefon så snart som möjligt.