MILJÖPOLICY

Trädspecialisterna ska delta i arbetet för en varaktig hållbar utveckling genom att vår miljöpåverkan ska vara minsta möjliga. Vi utgår från tillgängliga miljölagar och krav i alla delar av verksamheten.

Våra fokusområden ska vara:

N

Fordon och körningar

Vi ska använda moderna fordon med låg utsläppskvot och miljöanpassade däck.
Vi ska verka för en minskad konsumtion av drivmedel och minskat utsläpp av avgaser. Vi gör det genom att veckoplanera våra uppdrag så att vi kör minsta möjliga antalet kilometrar.

N

Arbetsutrustning

Vi ska använda modern teknik för att minska miljöpåverkan från energiförbrukning och utsläpp.

Vi ska prioritera samarbete med leverantörer som arbetar aktivt med miljöfrågor och tar ansvar för sina produkters miljöpåverkan.

N

Avfall

Vi ska källsortera avfall. Vårt mål är att komma så högt upp som möjligt i återvinningsstegen, dvs att avfallet återanvänds eller återvinns alternativt används som ny energi.

N

Arbetsmetoder

Vi ska kontinuerligt anpassa våra arbetsmetoder till den senaste kunskapen inom miljöområdet.
Vi ska planera varje tjänsteutförande för att eliminera onödiga arbetsmoment med tillhörande användning av maskiner.

N

Kunskap om miljöpåverkan

Vi ska verka för att våra medarbetare känner delaktighet och har kunskap om vår verksamhets påverkan på klimat och miljö.

Trädspecialisterna i väst AB

Faktorvägen 17
434 37 Kungsbacka