Information

Information till våra kunder gällande robotgräsklipparens slinga/tråd vid arbete.

Vi vill betona att det är kundens ansvar att säkerställa att eventuella slingor för robotgräsklippare är tydligt markerade innan arbetet påbörjas.

Vi tar inte ansvar för eventuella skador på robotgräsklipparens slinga som uppstår under vårt arbete.

Vi rekommenderar att du som kund pratar med vårt team och informerar om eventuella slingor för robotgräsklippare i trädgården innan arbetet påbörjas. På så sätt kan vi arbeta tillsammans för att minimera risken för skador och säkerställa en smidig service.