Våra tjänster

Z

TRÄDBESIKTNING

Ju mer människan breder ut sig och interagerar med naturen ökar också besiktningsbehovet av den natur som idag finns omkring oss.

Ett träd med en sprucken stam eller liknande utgör inte samma fara i en skog som den gör i ett tätbebyggt område.

Säkerhet är A och O för Trädspecialisterna och vi erbjuder markägare en kvalificerad besiktning av deras träd. Den mest använda metoden vid inspektion av träd är Visual Tree Assessment, VTA. Inspektionen överväger den omgivande miljön, trädets växtplats, platsens historia mm.

Z

BESKÄRNING AV STORA OCH SMÅ TRÄD

I själva verket behöver man inte beskära träd. Träd har klarat sig bra genom tiderna utan mänskligt ingrepp. Men allt eftersom människan breder ut sig över orörd skogsmark kan ett ungt träd många år senare bli ett problem för villaägaren.

Träd är självklart inte bara vackra utan bjuder även på en skön kontrast till stadsmiljöns annars kanske hårda struktur. Med dess form och färg mjukar träden upp gator och bidrar med skydd mot gassande sol, buller och föroreningar. För den enskilde villaägaren ger vackra och friska träd en avsevärd höjning i värde på tomten eller fastigheten.

Olika beskärningsmetoder:

  • Borttagning av döda, svaga eller korsande grenar. Dessa kan utgöra en fara eller leda till röta i trädet.
  • Borttagning eller reducering av grenverk som är i konflikt med exempelvis telefonkablar, husfasader, granntomter eller gatlyktor.
  • Borttagning av oönskat grenverk för mer ljus, bättre utsikt eller lättare framkomlighet.
  • Förbättring av trädets struktur för en ökad stabilitet och på så sätt reducera risken för stam- eller grenbrott vid hård vind eller storm.
  • Uppbyggnadsbeskärning av unga träd för att förbättra deras utveckling.
Z

STUBBFRÄSNING

Att ta bort stubbar med spade och muskelkraft är svårt. Vi fräser bort stubbar maskinellt till cirka femton centimeter under marknivå. Det enda som blir kvar av stubben blir högen av frässpån (flisspån).

Z

HÄCKKLIPPNING KUNGSBACKA, GÖTEBORG & VARBERG

  1. Erfarenhet och expertis: Vårt team består av erfarna Arborister som är specialiserade på häckklippning. Vi har hanterat ett brett utbud av häckar, från små prydnadshäckar till stora, formella häckar, och vi har den kunskap och expertis som krävs för att leverera utmärkta resultat varje gång.
  2. Professionell utrustning: Vi använder endast högkvalitativ utrustning och verktyg för att säkerställa att klippningen utförs effektivt och noggrant. Med vår professionella utrustning kan vi hantera häckar av alla storlekar och former på ett säkert sätt.
  3. Skräddarsydda lösningar: Vi förstår att varje trädgård är unik och att olika häckar har olika behov. Därför erbjuder vi skräddarsydda lösningar som passar just din trädgård och dina önskemål. Oavsett om du behöver en enkel klippning eller en mer omfattande trimning och formning av din häck, kan vi hjälpa till.
  4. Miljövänlig metod: Vi strävar efter att vara miljömedvetna i allt vi gör. Våra häckklippningstjänster utförs med hänsyn till miljön, och vi använder miljövänliga metoder och produkter när det är möjligt.
Z

TRÄDFÄLLNING

Innan fällning gör vi alltid en grundlig bedömning av trädets lutning och hälsa samt av rådande vindförhållanden. Därefter bestämmer vi hur vi ska fälla trädet.

Om möjligt fäller vi trädet helt. Det ger dig som kund bästa pris. Men om trädet till exempel lutar fel eller om utrymmet runt omkring är väldigt begränsat, så utför vi bit-för-bit nedtagning (sektionsfällning).

Många träd har ett begränsat utrymme omkring sig. När de måste fällas rekommenderar vi så kallad sektionsfällning.

Med specialanpassad klättringsutrustning monteras trädets krona ner, gren för gren. 

Sist tas stammen ner sektionsvis till lämplig höjd. Därefter fälls den från marken.

Med sektionsfällning behövs inte tunga fordon, som kan skada känslig miljö runt trädet.

Z

BORTFORSLING OCH FLISNING

Vi forslar bort fällda träd och grenar om kunden så önskar. Vi använder stor lastbil, lätt lastbil med tillhörande flismaskin eller släpkärra.

Vi flisar upp fällda träd och grenar med vår moderna flismaskin på plats hos kunden. Materialet förädlas till naturbränsle.

Om kunden hellre vill använda trädet till eldning, i exempelvis vedspis, så sågar vi upp det till vedlängder, förutsatt att vi vet om det i förväg.

Z

HÖGSTUBBE

När ett träd ska fällas skapas möjligheten att efterlämna en högstubbe. Dessa utgör viktiga livs- och utvecklingsmiljöer för både svampar och insekter, varav många är sällsynta. I sin tur skapas substrat även för hackspettar och andra fåglar.

Idag är högstubbar en bristvara då träd som fälls vanligtvis tas bort helt och hållet.

Trädspecialisterna tänker säkerhet och bevarandet av den biologiska mångfalden – gör det du också.

Z

VI PLOCKAR NER KATTER FRÅN TRÄD

Har er katt klättrat upp i ett träd och kan inte komma ner? Ring oss så hjälper vi till. Vi är inte bara goda trädklättrare, alla på Trädspecialisterna är också vana vid husdjur.

Z

SNÖSKOTTNING

Snöskottning Under Vintern: På vintern erbjuder vi även snöskottning från taket som en del av våra tjänster. Med vår pålitliga personal kan du vara trygg med att din fastighet är säker från snö. Vi kan hjälpa till att hålla ditt tak fritt från snö och risker under vintermånaderna.

Miljövänlig trädfällning

Trädspecialisterna har adekvat utbildning och är certifierade att fälla träd som arborist.

Trädspecialisterna är dessutom medlemmar i en rad olika intresseorganisationer som har som mål att värna om arboristers arbetsmiljö, träd, skog och mark.

Medlemskap & Certifkat

Trädspecialisterna i väst AB

Faktorvägen 17
434 37 Kungsbacka