JAS

JAS – Juli Augusti och september är den perfekta perioden att beskära dina träd! JAS-perioden är den tidsperiod som ur biologisk synpunkt lämpar sig bäst för att beskära buskar och träd. Namnet kommer från att perioden sträcker sig över juli, augusti och...