JAS – Juli Augusti och september är den perfekta perioden att beskära dina träd!

JAS01JAS-perioden är den tidsperiod som ur biologisk synpunkt lämpar sig bäst för att beskära buskar och träd. Namnet kommer från att perioden sträcker sig över juli, augusti och september. Anledningen till att perioden lämpar sig för beskärning är att växterna befinner sig i den senare delen av vegetationsperioden, då de är som mest motståndskraftiga mot yttre påfrestningar. Växterna hinner reagera på beskärningen och planera nästa års knoppar, samtidigt som risken för vattenskott minimeras. Särskilt känsligare träd och buskar bör beskäras under JAS.