Nyheter i RUT-avdraget 2024: Trädvård och Trädfällning

RUT-avdrag

Riksdagen har beslutat att taket för rotavdrag höjs den 1 juli 2024. Det innebär att du kan få 75 000 kronor i både rot- och rutavdrag om du har tillräckligt mycket skatt att räkna av reduktionen mot. Höjningen gäller året ut.

Betalningsdatumet styr din skattereduktion: Du får max 75 000 kronor i rotavdrag för arbeten som du betalar före den 1 juli – senare betalningar baseras på det nya beloppet. Tänk på att höjningen påverkar ditt preliminära skatteuttag i samband med nästa års deklaration.

Höjt Tak för RUT-avdraget

Det årliga taket för RUT-avdraget har höjts från 50 000 kronor till 75 000 kronor per person. Detta innebär att du nu kan få avdrag för upp till 75 000 kronor per år för arbetskostnader inom RUT-tjänster. Detta ger hushåll mer utrymme att utnyttja professionella tjänster för att underhålla sina hem och trädgårdar.

Nya Tjänster som Omfattas av RUT-avdraget

Flera nya tjänster har lagts till i RUT-avdraget, vilket gör det möjligt för hushåll att få avdrag för en bredare uppsättning arbetsuppgifter. Här är några av de nya tjänsterna som omfattas:

  • Möblering av bostad: Tjänster som att montera och demontera möbler, samt sätta upp eller ta ner gardiner, inkluderas nu.
  • Tvättning av kläder och textilier: Tjänster som att hämta och lämna tvätt, samt tvätta, torka och stryka kläder och hemtextilier, omfattas nu.
  • Installation av hemelektronik: Avdraget omfattar nu också installation och montering av hemelektronik som TV, datorer och smarta hem-lösningar.
  • Trädgårdsarbete: Mer omfattande trädgårdsarbete som trädvård och trädfällning inkluderas.

Trädvård och Trädfällning

För de som behöver professionell hjälp med trädvård och trädfällning, är det nya RUT-avdraget särskilt välkommet. Att ta hand om träd på tomten kan vara både tidskrävande och farligt utan rätt kunskap och utrustning. Genom RUT-avdraget kan du nu få ekonomisk lättnad för dessa tjänster, vilket gör det mer överkomligt att anlita experter för att ta hand om dina träd.

Vad Du Behöver Veta

För att vara berättigad till RUT-avdraget måste du vara bosatt i Sverige och betala skatt här. Arbetet måste utföras i eller i nära anslutning till din bostad. Du måste även ha fyllt 18 år vid årets utgång för att kunna utnyttja avdraget.

Sammanfattning

De nya reglerna för RUT-avdraget, som träder i kraft 2024, ger hushåll större möjlighet att få hjälp med en mängd olika tjänster, inklusive den viktiga och ibland komplicerade uppgiften att vårda och fälla träd. Genom att inkludera trädvård och trädfällning i RUT-avdraget, blir det lättare och mer kostnadseffektivt för hushåll att säkerställa att deras trädgårdar är säkra och välskötta.

För mer information om hur du kan utnyttja RUT-avdraget för trädvård och trädfällning, besök Skatteverkets webbplats eller kontakta en professionell arborist.

Till startsidan