Bild på Trädfällning

Att fälla träd är en komplex och riskfylld uppgift som kräver noggrann planering, rätt utrustning och gedigen kunskap om tekniker för att utföra jobbet säkert och effektivt. Denna guide är framtagen för att ge dig som professionell trädfällare en djupare förståelse för processen och för att säkerställa att alla aspekter av säker trädfällning beaktas.

Förberedelser

 1. Bedöm Trädet
  • Lutning: Identifiera trädets naturliga lutning. Trädets lutning påverkar fällriktningen och kan kräva justeringar i din plan.
  • Hälsa: Kontrollera om trädet är skadat, ruttet eller har döda grenar. Ett skadat eller dött träd kan bete sig oförutsägbart vid fällning.
  • Omgivning: Notera alla hinder i närheten, såsom byggnader, kraftledningar och andra träd. Se till att du har en klar bild av omgivningen för att planera fällriktningen på ett säkert sätt.
 2. Rensa Området
  • Hinder: Ta bort buskar, småträd och andra hinder i arbetsområdet. Detta minskar risken för snubbling och ger dig bättre rörlighet.
  • Flyktväg: Planera och rensa en säker flyktväg i en 45-graders vinkel bort från fällriktningen. En klar flyktväg är avgörande för att snabbt kunna ta dig till säkerhet om något går fel.

Verktyg och Tekniker

 1. Utrustning
  • Motorsåg: Se till att motorsågen är i gott skick, kedjan är vass och att den är fylld med bränsle och kedjeolja. En väl underhållen såg är grundläggande för säker och effektiv trädfällning.
  • Skyddsutrustning: Använd alltid skyddsutrustning såsom hjälm, skyddsglasögon, hörselskydd, sågskyddsbyxor och rejäla stövlar. Skyddsutrustningen minskar risken för allvarliga skador.
  • Kilar: Ha fällkilar till hands. Kilar hjälper till att styra trädet under fällningen och förhindrar att sågen nyper fast i skäret.
 2. Skapa Brytmån
  • Brytmåns Längd: Brytmånen, eller gångjärnet, bör vara cirka 80% av trädets diameter i längd. Detta ger en kontrollerad fällning och förhindrar att trädet vrider sig oförutsägbart.
  • Brytmåns Bredd: Brytmånen bör vara cirka 10% av trädets diameter i bredd. En korrekt dimensionerad brytmån är avgörande för att kontrollera trädfällningen.
 3. Fälltekniker
  • Fällskär och Bakskär: Börja med att göra ett fällskär på trädets framsida, cirka en fjärdedel till en tredjedel av trädets diameter djupt. Gör sedan ett bakskär som möter fällskäret, vilket skapar brytmånen.
  • Säker Hörn Metod: Lämna en säker hörna av trämaterial för att bibehålla kontroll över trädet tills du är redo att fälla det. Denna metod hjälper till att styra fällningen och minskar risken för att trädet faller i en oönskad riktning.
  • Kilar: Använd kilar för att förhindra att trädet lutar bakåt och för att styra dess fall. Sätt in kilarna i bakskäret för att hjälpa till att kontrollera fällriktningen.

Säkerhet

 • Säker Retreat: När trädet börjar falla, rör dig snabbt bakåt i en 45-graders vinkel bort från fällriktningen. Det är viktigt att aldrig stå rakt bakom trädet eftersom det kan studsa tillbaka.
 • Utvärdera: Efter fällningen, utvärdera området noggrant för att säkerställa att inga faror kvarstår. Kontrollera även att trädet har fallit som planerat och att det inte orsakat några oväntade skador.
Gå till Trädfällning