HÅRDA STORMAR!hoststorm

Höststormarna är här! Något senare än vanligt men lika hårda som alltid. Tänk på er egen och andras säkerhet. Träd i sämre skick kan lätt blåsa omkull i de kraftiga vindbyarna. Ett träd som välter kan medföra stora konsekvenser och onödiga kostnader. Låt Trädspecialisterna göra en kostnadsfri besiktning.
Telefon: 0705-570 580 eller maila info@tradspecialisterna.se